Document

چطور می توان از دکتر مهدی سالاری نوبت حضوری گرفت؟

برای گرفتن نوبت با مطب تماس بگیرید. آدرس و اطلاعات تماس در قسمت نوبت دهی موجود است. در صورت فعال بودن نوبت دهی اینترنتی می توانید از قسمت نوبت دهی همین سایت اقدام کنید.